Kopersvereniging Westlanen
Wij doen ons uiterste best om onze website voor u zo aantrekkelijk mogelijk  te maken.
  Uw reactie is van harte welkom.
   Laatste up-date: Donderdag 23-02-2017   23:45 uur
   Web site- Web master  Co  Burgerhout.
   Tekening (logo Westlanen)  Gerard Vroon.

Kopersvereniging Westlanen !

De jaarvergadering van Westlanen is op
20 februari  in Westend op het Westwijkplein.
Wij beginnen om 20.15 uur, u bent welkom
vanaf 20.00 uur. De agenda bestaat uit:
ingekomen stukken, verslag van de
jaarvergadering van 25 januari 2016,
acties 2016, verslag penningmeester 2016,
verslag en verkiezing kascommissie,
toekomst van Westlanen,
contributie en begroting 2017, acties 2017 en de  rondvraag
en daarna sluiting.
Zoals u ziet is het meest belangrijke onderwerp Westlanen zelf
en wij zullen tijdens deze vergadering met alle aanwezigen de
strategie  en toekomst bepalen. Het bestuur verwacht een grote opkomst en een constructieve bijdrage
van de leden. Mocht u zelf agendapunten hebben dan horen wij het graag. Tot ziens op 20 februari.

Bestuur Westlanen  

Gerben, Jacqueline, Co en Harry.