Kopersvereniging Westlanen
Wij doen ons uiterste best om onze website voor u zo aantrekkelijk mogelijk  te maken.
  Uw reactie is van harte welkom.
   Laatste up-date: Vrijdag 20-03-2017   16:00 uur
   Web site- Web master  Co  Burgerhout.
   Tekening (logo Westlanen)  Gerard Vroon.


Kopersvereniging Westlanen !

De jaarvergadering van Westlanen is op
20 februari  in Westend op het Westwijkplein
geweest. De opkomst was redelijk en wij
willen de mensen die aanwezig waren
bedanken voor hun inzet. Alleen met betrokken
leden heeft Westlanen toekomst. Tijdens de vergadering
hebben zich twee actieve leden gemeld om het bestuur te
versterken.Dankzij deze participatie is unaniem besloten om
door te gaan met onze toch wel unieke club.
Op onze eerstvolgende  bestuursvergadering gaan wij kijken,
” hoe nu verder”.

  Westlanen gaat door omdat u dat wilt.

Zoals u van ons gewend bent houden wij u op de hoogte en zodra er nieuws is melden wij ons.

Bestuur Westlanen  

Gerben, Jacqueline, Co, Onno, Eric en Harry.